Dárkový poukaz – obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu a využití Dárkového poukazu v restauraci a pizzerii U Kristýna mezi zákazníkem (dále také „Vy“) a společností Kristýn služebník s.r.o., IČ: 28641931, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 45048 (dále také „společnost“ nebo „správce“), (obě strany pak dále také jako „smluvní strany“).

Dárkový poukaz (dále jen „voucher“) je karta se specifickým kódem a uvedenou hodnotou (většinou nabízíme vouchery v hodnotě 300,- a 500,- Kč a 1000 Kč), kterou zákazník zakoupí za cenu, na kterou je voucher vystaven a která je na něm uvedena. Koupí voucheru zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi. Při dobití voucheru zároveň zákazník dostává doklad o nabití voucheru.

Pokud je úhrada nákupu voucheru realizována po dohodě se společností formou faktury, bude společnost v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat Vaše osobní údaje nezbytné pro vystavení faktury a za účelem vedení účetnictví společnosti. Titulem pro zpracování tak bude plnění smluvní povinnosti, zákonná povinnost a oprávněný zájem správce. Nákupem voucheru zákazník potvrzuje, že se ho společnost informovala o zpracování osobních údajů, jeho právech v souvislosti s tímto zpracováním a možnostech kontaktování společnosti v případě dotazů ke zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na https://www.kristyn.cz/gdpr.

Po předložení takto zakoupeného voucheru získá zákazník jednorázovou slevu při platbě jídla a pití v restauraci a pizzerii U Kristýna, a to maximálně ve výši útraty nebo hodnoty voucheru podle toho, která z těchto dvou částek je nižší. Případný nedoplatek (kladný rozdíl mezi útratou a hodnotou voucheru) je zákazník povinen na místě zaplatit hotově. Doplacení kartou není z technických a legislativních důvodů možné.

Platnost voucheru je omezená datem uvedeným na voucheru včetně, toto datum je také vedeno v rámci interního systému restaurace. Zákazník nemá nárok na vrácení nevyužité části slevy v případě, že jeho útrata je menší než hodnota voucheru. Stejně tak nemá nárok na vrácení peněz v případě propadnutí nebo nevyužití voucheru. Zákazník převzetím voucheru potvrzuje, že se seznámi s těmito obchodními podmínkami, obdržel doklad o nabití voucheru a že se zříká možnosti odstoupení od kupní smlouvy.

V případě technických problémů s uplatněním voucheru může zákazník reklamovat dárkový poukaz. Pro vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit spolu s voucherem doklad o jeho nabití. Není-li technicky možné vyřešit reklamaci na místě zprovoznění voucheru tak, aby bylo možné ho okamžitě uplatnit, zaměstnanec společnosti si vyfotí voucher a zapíše si po předložení voucheru a dokladu o nabití zákazníkovi identifikační a kontaktní údaje. E-mailem nebo sms budeme zákazníka informovat o vyřízení reklamace co nejdříve, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.

Společnost má právo kdykoli obchodní podmínky jednostranně změnit. O změně obchodních podmínek je zákazník informován na webu restaurace www.ukristyna.cz. V případě, že v období mezi nákupem a využitím voucheru dojde ke změně obchodních podmínek, dohodly se smluvní strany, že se využití voucheru řídí obchodními podmínkami platnými v den využití voucheru.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 2. 2020.

V Olomouc dne 20. 2. 2020

Společnost Kristýn služebník s.r.o.