Sv. Kristýn

 

Naše pizzerie a restaurace nese jméno jednoho z předních a nejstarších patronů Olomoucké arcidiecéze svatého Kristýna.

A co se s Kristýnem vlastně událo?

V Kronice české, kterou napsal děkan pražské kapituly Kosmas, se dočteme o výpravě, jež se usadila západně od Poznaně, učila se obtížnému slovanskému jazyku a čekala, až dostane z Říma povolení k misionářskému působení mezi obyvateli. K výpravě se brzy připojili první učedníci domácího původu. Dostali však od knížete velké množství peněz a nevěděli, co si s nimi počít. Byli zvyklí žít skromně, svobodně a neotročit mamonu. Vyslali tedy jednoho z bratří, aby peníze vrátil. Mezitím ovšem zvěst o penězích přilákala lupiče. Klášter přepadli, vymáhali peníze a mučili všechny, kteří o nich mohli něco vědět. Mezi mučenými a zavražděnými byl i kuchař Kristýn. Oddaně sloužil Bohu a svůj život zároveň díky své profesi naplňoval službou lidem. Proto i my chceme jít v jeho šlépějích a poskytovat kvalitní služby a vařit nejlépe, jak umíme.

Ostatky svatého Kristýna jsou přechovávány v olomoucké katedrále v rozměrném dřevěném relikviáři tvaru osmibokého chrámu. Menší část ostatků je pak v relikviáři tvaru oltářního retáblu.

 

katedrala